Favorite Comment

Địa Cầu Lưu Lạc 2 (2023)

Địa Cầu Lưu Lạc 2 (2023) - Phim Khoa Học Viễn Tưởng Phim 173 Phút. Liú Làng Dì Qiú 2, The Wandering Earth 2, 《流浪地球》前传, The Wandering Earth Ⅱ, Die Wandernde Erde 2, Блуждающая Земля 2, ฝ่ามหันตภัยเพลิงสุริยะ. Con người đã chế tạo những động cơ khổng lồ trên bề mặt trái đất để tìm một ngôi nhà mới. Nhưng con đường đến với vũ trụ thật nguy hiểm. Để cứu trái đất, những người trẻ tuổi một lần nữa phải bước ra để bắt đầu một cuộc chạy đua với thời gian cho sự sống và cái chết. , , , , ,

BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC BBC